Õhk-õhk soojuspumbad ja nende efektiivsus

Õhk-õhk soojuspump suudab sinu kodu väga efektiivselt kütta ja vajadusel ka jahutada. Õigesti paigaldatud Vilpra õhk-õhk soojuspumbad suudavad koju suunata kuni kolm korda rohkem soojusenergiat, kui kulub selle soojuse loomiseks tarbitavat elektrienergiat. See on võimalik, kuna õhk-õhk soojuspump edastab soojust, mitte ei muunda seda kütusest nagu paljud muud küttesüsteemid.

Kuidas õhk-õhk soojuspumbad töötavad

Õhk-õhk soojuspumba jahutussüsteem koosneb kompressorist ja kahest vasest või alumiiniumist spiraalist (üks asub siseruumides ja teine õues). Kütterežiimis eemaldab väljas asuvas spiraalis olev vedel külmutusagens õhust soojust ja aurustab selle gaasiks.
Siseruumis asuv spiraal vabastab külmutusagensist soojust, kuna õhk-õhk soojuspump kondenseerib selle tagasi vedelikuks. Vilpra õhk-õhk soojuspumbad võimaldavad muuta külmutusagensi voolu suunda, et kasutada seda soojustamise asemel hoopis jahutusrežiimis, või ka vajadusel talvel väljas asuva välisosa sulatamiseks.
Tänapäeva õhk-õhk soojuspumbad on efektiivsed ja suure jõudlusega. See on tingitud tehnilistest edusammudest nagu:

✔ Termostaatilised ventiilid siseruumides asuvasse siseosasse suunduva külmutusagensi voolu täpsemaks juhtimiseks;
✔ Muutuva kiirusega puhurid, mis on kasutamisel väga efektiivsed;
✔ Pidevalt täiustatav seadmete disain;
✔ Täiustatud elektrimootori ja kompressori konstruktsioonid.

Kuidas valida endale sobiv õhk-õhk soojuspump

Õhkkütte elektriliste soojuspumpade kütteefektiivsust näitab kütteperioodi sesoonne soojustegur (SCOP), mis on konditsioneeritud ruumi suunatud kogusoojuse keskmine kütteperioodi jooksul. Jahutusefektiivsust näitab hooajaline energiatõhususe koefitsient (SEER), mis on konditsioneeritud ruumist eemaldatud kogusoojuse keskmine jahutusperioodi jooksul.
Üldiselt, mida kõrgem on SCOP ja SEER, seda suurem on seadme maksumus. Energiasääst võib aga suurema alginvesteeringuga soojuspumba kasutusea jooksul mitmekordselt ära tasuda. Uus Vilpra õhk-õhk soojuspump, mis asendab vanemat seadet, kasutab palju vähem energiat, vähendades oluliselt jahutamise ja soojustamise kulusid.
Soojemas kliimas on SEER olulisem kui SCOP. Külmemas, ehk näiteks ka Eesti kliimas, peaks keskenduma kõrgeima võimaliku SCOP näitajaga seadme hankimisele.
Siin on veel mõned tegurid, millega peaksid õhk-õhk soojuspumpade valimisel ja paigaldamisel arvestama:
✔ Vali sulatusregulaatoriga soojuspump. See minimeerib sulatustsüklit, vähendades seeläbi soojuspumba energiatarbimist.
✔ Ventilaatorid ja kompressorid teevad müra. Aseta välisseade akendest ja külgnevatest hoonetest eemale ning vali madalama välise helitasemega soojuspump
(mürataset mõõdetakse detsibellides). Samuti saad seda müra vähendada, kui paigaldad seadme müra neelavale alusele.
✔ Välisseadme asukoht võib selle tõhusust mõjutada. Välisseadmeid tuleb kaitsta tugeva tuule eest, mis võib põhjustada probleeme sulatamisel.

Mõned näpunäited õhk-õhk soojuspumpade kasutamiseks

Selle asemel, et tõsta või langetada seadistatud temperatuuri, et saada koheselt kuuma või külma õhku, proovi hoida konstantset ja mugavat temperatuuri. Nii tagad õhk-õhk soojuspumba kasutamisel maksimaalse energiatõhususe. Automaatrežiim on üldiselt hea viis temperatuuri ühtlasena hoidmiseks, kuna süsteem soojendab või jahutab automaatselt vastavalt vajadusele.
Süsteemi parimas seisukorras hoidmiseks ära unusta regulaarselt puhastada siseseadmete tolmufiltreid. Hoia ka välisseade lehtedest ja muust prahist puhtana.
Lisaks lase oma süsteem igal aastal spetsialistil üle vaadata ja vajadusel ka hooldada.